En tidig och korrekt diagnos av hypofosfatasi (HPP) är avgörande för att kunna ge ett adekvat omhändertagande. Hos spädbarn som har odiagnostiserad hypofosfatasi kan en försenad diagnos bli livshotande.

Diagnostiseringen kan försvåras av att de olika symtomen/sjukdomsformerna vid hypofosfatasi inte är tydligt avgränsade och sjukdomen kan likna flera andra betydligt vanligare sjukdomar. Differentialdiagnoserna är således många, varav vitamin D-brist och benskörhet är två av de vanligare.  Detta medför en risk att patienten får behandling för en felaktig diagnos, med vitamin D, kalciumtillskott eller bisfosfonater. Detta är behandlingar som kan göra att patienten försämras i sin hypofosfatasi.

Mornet E. Best Pract Res Clin Rheum 2008; 22: 113-127.
Rockman-Greenberg C. Ped Endocrinol Rev 2013; 10 (Suppl 2): 380-388.
Whyte MP. Ann N Y Acad Sci 2010; 1192: 190-200.

VANLIGA SYMTOM OCH TILLSTÅND
SOM KAN ORSAKAS AV HYPOFOSFATASI

Vanliga symtom och tillstånd som orsakas av HPP LÄS MER

ALP-KALKYLATOR
– HJÄLPMEDEL FÖR DIAGNOS

Diagnostisera HPP genom analys av ALP LÄS MER

VIKTIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER / TILLSTÅND

Viktiga differentialdiagnoser/tillstånd LÄS MER
AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Kungsgatan 3, 3rd floor, 111 43 Stockholm. Copyright © 2017, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor