Lågt ålders- och könsjusterat ALP är avgörande för att kunna diagnostisera HPP

Vägen till en tidig och korrekt diagnos börjar med ett enkelt blodprov. Ett blodprov som visar på låga halter av enzymet alkaliskt fosfatas (ALP) kan såväl ge stöd för som avfärda en HPP-diagnos. Patienter med hypofosfatasi har regelmässigt en ALP-aktivitet som är under den ålders- och könsjusterade lägsta normalnivån. Om låg ALP-aktivitet påvisas kan HPP-diagnos fastställas genom genetisk testning eller genom att testa för förhöjt serum PLP (pyridoxal 5'-fosfat/vitamin B6) eller PEA (fosfoetanolamin) i urinen. Många laboratorier i Sverige flaggar dock inte för låga nivåer av ALP-aktivitet.

ALP-kalkylatorn

Med denna kalkylator kan du bedöma om ALP-aktiviteten är normal, låg eller hög. Ange ålder och kön för att få en översikt över ålders- och könsjusterade värden för ALP-aktivitet. Om du vill få en specifik bedömning för din patient, ange även din patients aktuella ALP-värde och välj enhet.

Beräkna

  Låg Normal Hög

Patienter med hypofosfatasi (HPP) har så gott som alltid en ALP-aktivitet som ligger under den ålders- och könsjusterade lägsta normalnivån. Om låg ALP-aktivitet påvisas kan HPP-diagnos fastställas genom genetisk testning eller genom att testa för förhöjt serum PLP (pyridoxal 5'-fosfat/vitamin B6) eller PEA (fosfoetanolamin) i urinen.

Läs mer om symtom vid hypofosfatasi och använd utredningsalgoritmen. Läs mer om PLP (vitamin B6) och PEA här.Vad är normalt och onormalt ALP? 

 Referensområden för total ALP-aktivitet


Misstanke om HPP (kliniska manifestationer medräknade)

Lägsta gränsvärde för män

Lägsta gränsvärde för kvinnor

ALP-nivåer

ALP-värdena från de pediatriska patienterna är baserade på data från ett svenskt barnreferensintervallprojekt (Ridefelt P et al. 2014). För barn yngre än 6 månader har data extrapolerats från CALIPER-studien (Colantonio DA et al. 2012). Referensvärdena för de vuxna patienterna äldre än 18 år kommer från Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP) (Rustad P et al. 2004). Data för nyfödda barn under 7 dagars ålder är bristfällig och ALP-aktiviteten kan i denna population variera.

 

Referensområden varierar från laboratorium till laboratorium

 

Hilsted L et al. Scand J Clin Lab Invest 2013; 73: 1-9.
Ridefelt P et al. Horm Res Paediatr 2014; 82: 399-404.
Whyte MP et al. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 2142-2148.
Colantonio DA et al. Clin Chem 2012;58: 854-868.
Rustad P et al. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-284.

VANLIGA SYMTOM OCH TILLSTÅND
SOM KAN ORSAKAS AV HYPOFOSFATASI

Vanliga symtom och tillstånd som orsakas av HPP LÄS MER

ALP-KALKYLATOR
– HJÄLPMEDEL FÖR DIAGNOS

Diagnostisera HPP genom analys av ALP LÄS MER

VIKTIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER / TILLSTÅND

Viktiga differentialdiagnoser/tillstånd LÄS MER
AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Kungsgatan 3, 3rd floor, 111 43 Stockholm. Copyright © 2017, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor