NjurmanifestationerPatienter med hypofosfatasi kan drabbas av allvarliga njurkomplikationer. Inhiberingen av benmineraliseringen vid hypofosfatasi kan leda till följande sekundära tillstånd:
  • Hyperkalcemi
  • Hyperfosfatemi
  • Hyperkalciuri
Förhöjda halter av kalcium och fosfat kan i sin tur leda till nefrokalcinos och njursvikt.

Njurmanifestation
Ultraljudsundersökning av njure som illustrerar kalciumutfällning (vit pil) med posterior ackustisk skugga (svart pil).
Barvencik F et al 2011


Barvencik F et al. Osteoporos Int 2011; 22: 2667-2675.
Mohn A et al. Acta Paediatr 2011; 100: 43-46.
Eade AW et al. Ann Rheum Dis 1981; 40: 164-170.


Back

VANLIGA SYMTOM OCH TILLSTÅND
SOM KAN ORSAKAS AV HYPOFOSFATASI

Vanliga symtom och tillstånd som orsakas av HPP LÄS MER

ALP-KALKYLATOR
– HJÄLPMEDEL FÖR DIAGNOS

Diagnostisera HPP genom analys av ALP LÄS MER

VIKTIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER / TILLSTÅND

Viktiga differentialdiagnoser/tillstånd LÄS MER
AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Kungsgatan 3, 3rd floor, 111 43 Stockholm. Copyright © 2017, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor