Respiratoriska manifestationerDe respiratoriska manifestationerna vid hypofosfatasi kan vara livshotande. Andningskomplikationerna kan bestå av alltifrån progressiv lunginsufficiens till andningssvikt till följd av minskad thoraxvolym och pulmonell hypoplasi. Andningssvikt är den vanligaste dödsorsaken hos spädbarn med hypofosfatasi.

Hos patienter med hypofosfatasi kan respiratoriska manifestationer leda till:
  • Otillräcklig andning som kräver intubering, mekanisk ventilering och/eller syrgas
  • Lunginflammation och andningssvikt
Lunginsufficiens som kräver trakeostomitub
Lunginsufficiens som kräver trakeostomitub
Hickman Simmons J 2013
Hypomineralisering av revbenen
Hypomineralisering av revbenen
Rodriguez E et al. 2012

Leung EC et al. JIMD Rep 2013; 11: 73-78.
Hickman Simmons, J. Best Practices In: Recognizing and Diagnosing Hypophosphatasia. Clinical Endocrinology News. 2013; 1-8.
Rodriguez E et al. Pediatr Pulmonol. 2012; 47 (9):917-922
Silver et al. MM Pediatr Pathol 1988; 8: 483-493.
Whyte MP et al. N Engl J Med 2012; 366: 904-913.


Back

VANLIGA SYMTOM OCH TILLSTÅND
SOM KAN ORSAKAS AV HYPOFOSFATASI

Vanliga symtom och tillstånd som orsakas av HPP LÄS MER

ALP-KALKYLATOR
– HJÄLPMEDEL FÖR DIAGNOS

Diagnostisera HPP genom analys av ALP LÄS MER

VIKTIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER / TILLSTÅND

Viktiga differentialdiagnoser/tillstånd LÄS MER
AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Kungsgatan 3, 3rd floor, 111 43 Stockholm. Copyright © 2017, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor